1936. aasta sügisel avastasid Postimehe ja Waba Maa ajakirjanikud Vohnja rabametsadest kaks naist, kes elasid metsaonnis, ja nimetasid nad «koopaelanikeks». Tants ja trall Loobu metsade erakute ümber kestis pea kolm aastat. Igal aastal ilmus ajakirjanduses paar-kolm artiklit naiste elust, kuni viimaks ajaloo keerdkäigud nad silmapiirilt kaotasid. Kuid rahva teadvusesse jäi mälestus naistest alles.

Juhan Püttsepp kirjutas Eesti Looduses septembris 2018: «Virumaa koduloos ja Eesti rahvaluule arhiivis on jäädvustatud Vohnja metsaerakud: kaks naist, kelle kunagist elupaika laaneservas oskavad praegugi näidata mitmed Kadrina ja Uku küla elanikud. See koht asub Tapa–Loobu maanteest vasakul, kui Tapa poolt tulla, Kõverjärve lähedal.» Praegugi kasvavat seal üksik metsistunud õunapuu.

Erak Krüger