Eesti esimene haridusminister, eestikeelse Tartu Ülikooli rajaja, poliitikategelane ja pedagoog Peeter Põld on kirjutanud: «Ema... Jah, ütelge, mis ei kuulu ema mõjukonda kõigest, mis moodustab inimese esimese vaimse õhkkonna? Ema võib sellepärast palju üles ehitada, kuid veel rohkem maha kiskuda. Temast oleneb tulevaste meeste tublidus ja tulevaste naiste puhtus ja hingekaunidus.»

Sellele lausele võis kahe käega ja rõõmsa meelega alla kirjutada ka tema abikaasa Helmi Põld, emadepäeva idee kandja, organiseerija ja õhutaja Eestis.

Emadepäevast

Facebook
Comments