1934. aasta Abieluleht jutustab loo ühest kõhedast majast Tallinnas, kus elavad inimesed ei saanud mitte rahu. Väljaande reporter otsustas asja uurida ning sai selgeks, et õnnetuste juured ulatuvad petetud vanaprouani, maja endise omanikuni.

Lugu on avaldatud peaaegu muutmatul kujul.

Kui mõni aeg tagasi üks meeskodanik haawas oma lahuselawat naist ja laskis enese pärast maha, siis ütles üks wanaeit paljutähendawalt: «Siin pole midagi, nad elasid ju neetud majas. Kes ses majas elab wõi on elanud, ei nende elu hästi lõpe!

Kommentaarid
Copy