T, 28.11.2023

UURING ⟩ Kas eestlased eelistavad abielu, vaba kooselu või tahavad hoopis üksi olla?

Naine
Facebook
Comments
Foto: Shutterstock

Sõbapäeva eel uuris tutvumisportaal MeetnFly, millises suhtes eestlased olla soovivad ja millises suhtevormis elavad nad praegu. Ning kas abiellumine on hetkel eelistatuim suhtevorm või mitte?

Veebruari alguses viis MeetnFly kasutajate seas läbi küsitluse, mille tulemused olid veidi üllatavad. Küsitlusele vastas 276 vallalist, kellest mehi oli 39 protsenti (ehk 108 vastajat) ja naisi 61 protsenti (ehk 168 vastajat). Küsitluses osalejad olid vanuses 23–60, kusjuures keskmine vastaja vanus oli 43 aastat.

Inimestelt küsiti, millises suhtes olid nad varasemalt olnud ning kas nad soovivad hetkel uut suhet. 274 inimest ehk 99 protsenti oli suhteks valmis, kuid millist suhtevormi vallaline eestlane täna eelistab?

55 protsenti ehk üle poole vastajatest eelistab vaba kooselu vormi (joonis 1). 25 protsenti eelistab abielu ning 17 protsenti ehk 47 vastajat eelistab elada üksi, kuid olla samal ajal suhtes.

Joonis 1.
Joonis 1. Foto: MeetnFly

Huvitav on ka näha, kuidas jagunesid meeste ja naiste eelistused. 39 naist eelistas abielu, ent teine sama hulk naisi soovis elada oma kaaslasest eraldi (joonis 2). Eri eelistuste puhul joonistus välja ka vanuste erinevus — abielluda eelistav inimene oli keskmiselt 38-aastane, vaba kooselu eelistav kasutaja 44-aastane ning üksi elada sooviv kasutaja keskmiselt 45-aastane.

Küsitluses uuriti ka, millises suhtevormis olid vastajad varem olnud, ning 88 neist oli varem abielus olnud. Huvitav oli näha, kui paljud nendest eelistaksid nüüd abielus olla. Eri allikates on välja toodud, et varem abielus olnud inimesed ei eelista järgmises suhtes abielu, ja seda oli näha ka meie küsitluses: 88-st abielus olnud vastajast eelistas abielu suhtevormina kõigest 16 inimest!

Joonis 2.
Joonis 2. Foto: MeetnFly

Kuidas on praegu olukord Eestis ja millistes suhtevormides elatakse enim? Statistikaameti 2021. aasta Eesti sotsiaaluuringus osales üle 6000 leibkonna ja jagame sinuga 23–60 aastaste perekonnaseisu Eestis (joonis 3). Kõige populaarsem suhtevorm sinna vanusegruppi kuuluvate inimeste seas on abielu — 40 protsenti elab koos enda abikaasaga ja 26 protsenti on vabaabielus.

Joonis 3.
Joonis 3. Foto: MeetnFly

Kokkuvõtteks võib öelda, et suhtevormid muutuvad ajas. Kuigi Eestis on enim abielus ja enda abikaasaga koos elavaid inimesi 23–60 aastaste seas, selgus küsitlusest, et enim eelistatud suhtevorm on hoopis vaba kooselu.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles