Viimasel kahel aastal on gümnaasiumite sisseastumiskatseid korraldatud teisiti kui varem. Katsed toimusid valdavalt interneti teel ning see tekitas mitmetele õpilastele ja nende vanematele meelehärmi. «Paljud kasutasid kõrvalist abi, kuna kaamerat ei pidanud sisse lülitama,» kurdab 9. klassi õpilane Karmo.

Katsete korraldamiseks kasutati peamiselt EISi keskkonda

Tänavu toimusid gümnaasiumite sisseastumiskatsed peamiselt interneti teel. Paljud koolid kasutasid eksamite infosüsteemi keskkonda (EIS), mis võimaldas katsed koduseinte vahel ära teha. Haridusameti sõnul on e-keskkonnas sisseastumiskatsete tegemiseks kõik riskid maandatud ning süsteem toimis juba eelmisel aastal edukalt. Paraku kipuvad õpilased ja vanemad süsteemi edukuses siiski kahtlema.