Popkultuuris kasutatakse mõistet «nartsissism» üsna sageli ning kergekäeliselt, tavaliselt selleks, et viidata edevusele ning enesekesksusele. Selliselt käitumine muudab nartsissismi aga justkui täiesti igapäevaeks nähtuseks.

Tegelikult tähistab termin «nartsissism» aga tõsist isiksusehäiret ning pole kohe kindlasti niivõrd levinud ning tavaline omadus, kui sellele meedias viidatakse. Selline ülekasutamine vähendab aga selle isiksusehäirega inimeste tegude tõelist kaalu ja nende poolt partneritele põhjustatud valu.

Nartsissistliku või antisotsiaalse isiksusehäirega inimesed võivad isiklikes suhetes käituda ekstreemselt manipuleerival viisil, tulenevalt nende valelikust loomusest, empaatia puudumisest ning kalduvusest inimestevahelises suhtluses teisi ära kasutada.

Et oma vaimset tervist kaitsta, hoia silmad lahti järgmiste nartsissistlike kuritarvitamise ning manipulatsioonitaktikate suhtes, kui kellegagi kohtingul käid või suhtes oled.