Täpselt 151 aastat tagasi toimus Tartus I üldlaulupidu. Teatavasti kestab laulupidude traditsioon tänapäevani ja lisaks sellele peetakse ka tantsupidusid. Teeme ülevaate kogu toimunud I üldlaulupeost – milliste probleemide ees seisid korraldajad, milline oli esitatud repertuaar ning kes üldse võisid laulupeol osaleda.

Esimene laulupeoga sarnanev baltisaksa muusikapidu toimus Vene keisririigi Balti provintsides juba 1836. aastal Riias. Esimeseks baltisaksa laulupeoks loetakse hoopiski 1857. aastal Tallinnas toimunud pidu. Järgmised laulupeod toimusid 1861. aastal Riias, 1866. aastal Tallinnas ning 1868. aastal Tartus. Põhjalikke ülevaateid andis neist pidudest oma ajalehtedes tol ajal Johann Voldemar Jannsen. Kajastustes ei jätnud Jannsen kunagi mainimata, kui tore oleks, kui ka eestlased millegi sarnasega hakkama saaksid.