Lugeja küsib: kas töötamise registrist kustutamine tähendab, et mind lasti töölt lahti?

Naine
Copy
Foto: Shutterstock

Lugeja küsib: läksin uude töökohta tööle, katseajaga. Tööandja pani mind töötamise registrisse kirja, aga kustutas paari päeva pärast ära ja ütles, et ma ei läbinud katseaega ning tööleping on lõppenud. Kas see tähendab, et ma olen nüüd töölt lahti lastud?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: töötamise registrist kande kustutamine või kande lõpetatuks märkimine ei lõpeta töölepingulist suhet. Töölepingu lõpetamise tingimused tulenevad töölepingu seadusest. Suuliselt saab töölepingut lõpetada ainult poolte kokkuleppel, muudel juhtudel ehk töölepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel peab tööandja või töötaja andma teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) selgelt väljendatud ülesütlemisavalduse. Vaata täpsemalt Tööelu portaalist. Töösuhe jätkub, kuni üks või teine pool annab ülesütlemisavalduse või lõppeb tööleping näiteks poolte kokkuleppega.

Kui töötaja avastab, et TÖR-is on kanded ikkagi muutmata ehk korrektseid kandeid ei ole, siis esmalt tuleb kirjutada tööandjale ja paluda kanne taastada, et kõik oleks kooskõlas töölepingu seaduses sätestatuga. Kui tööandja keeldub, peab töötaja tööl edasi käima ja tööd nõudma või ütlema ise töölepingu üles katseajal, teatades 15 päeva ette. Kui ülesütlemisavaldus on käes, aga töötamise registris kannet pole, siis saab pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse ja nõuda töösuhte lõppemise tuvastamist ja töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsuse alusel. Jõustunud otsuse alusel saab töövaidluskomisjon teha kandemuudatuse. Jõustunud kohtuotsuse alusel saab kandemuudatuse teha kas endine tööandja ise või siis juba Maksu- ja Tolliamet.

Tagasi üles