Ohvriabi kriisitelefon: vaikivad lähedased ja naabrid aitavad vägivalla jätkumisele kaasa

PM Tervis
Copy
Illustreeriv foto vägivallast.
Illustreeriv foto vägivallast. Foto: Remo Tõnismäe

Eriolukorra ajal on ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate hulk oluliselt langenud. Kuna paljude vägivallaohvrite jaoks on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on oluline, et vägivaldsest suhtest teadlikud lähedased, töökaaslased ja naabrid vägivalla lõpetamisele kaasa aitaksid.

«Kriisitelefonile helistas aprillis kaks korda rohkem inimesi kui kriisieelsel ajal, kuid perevägivalla teemaliste kõnede arv vähenes ligi 40 protsenti,» ütleb sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse ja kriistelefoni juht Mari Tikerpuu. «See ei tähenda, et vägivalda oleks vähemaks jäänud, pigem vastupidi. Vägivallatsejal on praegu «hea» keskkond – nii tema kui ka ohver on pidevalt kodus. Kui ohvril oli enne võimalus suhelda tööl või minna abi otsima ajal, kui vägivallatseja oli tööl, siis see tee on praegu ära lõigatud.»

«Kõik abivõimalused ohvritele on endiselt olemas,» ütleb Tikerpuu, kuid rõhutab, et eriti suur roll vägivalla lõpetamisele kaasaaitamisel on just kõrvalseisjatel.

«Need, kes on saanud eriolukorraga kohaneda ja kellel on nüüd aega märgata naabritega toimuvat, võiks abivajajatest teada anda. Ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 saab abi igaüks, kes langenud kuriteo või vägivalla ohvriks,» lisas ta.

Tikerpuu sõnul kirjeldavad paljud vägivalda kannatanud inimesed kogemusi, kus aastaid kestnud vägivalla kohta ei küsinud midagi ei töökaaslased, naabrid ega lähedased. «Vägivallamärgid kehal, muutused sotsiaalses suhtluses, korterist kostvad valjud hääled, töölt eemal viibimine, need on näited tavapärastest olukordadest, mis võiks meid julgustada tegutsema, et aidata vägivallaohvreid ning sageli ka vägivalda pealt nägevaid lapsi. Selliseid märke ignoreerides muutume paratamatult vägivalla jätkumisele kaasaaitajateks,» selgitas Tikerpuu.

Sel nädalal algas ka üle-eestiline teavituskampaania, mis kutsub kõrvalseisjaid perevägivalla all kannatajaid märkama ning aitama. Kampaaniat korraldavad pro bono turundusagentuur Havas Creative ja meediaagentuur Havas Media koostöös sotsiaalkindlustusameti ohvriabi meeskonnaga.

«Inimesed on täna rohkem kodus ja kergem on märgata. Oma kampaaniaga rõhutame, et abivajaja on tegelikult väga lähedal – võib-olla lausa teisel pool sinu koduseina. Õnneks on ka abi lähedal, aga selleni jõudmiseks on tarvis seda teadvustada. Loodame, et tänu kampaaniale jõuab vajalik abikäsi just nendeni, kellel seda kõige enam tarvis on,» rääkis turundusagentuuri Havas Creative'i juht Mailis Timmi.

Sekkumiseks ja hoolivuse väljendamiseks on palju viise. «Me ei tohiks karta oletatavalt kannatanult võimaliku vägivalla kohta otse küsida, me võime seda teemat arutada laiemas pereringis. Tänase kampaaniaga julgustame inimesi parimate sekkumisviiside leidmiseks nõu pidama ohvriabi kriisitelefoniga 116006. Kui lähedased ja naabrid sageli pelgavad, et neil puuduvad sekkumiseks ja abistamiseks piisavad teadmised ja oskused, siis siin ongi meie ohvriabi spetsialistid neile abiks, et leida igale olukorrale sobiv lähenemisviis,» selgitas Tikerpuu.

Lisainfot leiab ohvriabi kodulehelt.

Tagasi üles