89 protsenti kodanikest arvab, et Eestis on hea elada

Naine
Copy
Foto: Elmo Riig

Selle aasta jaanuaris viidi MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viiendat korda läbi Eesti kodanike maailmavaatelisi positsioone kaardistav väärtushinnangute uuring. Iga-aastases uuringus palutakse alati hinnata mõne küsimusega üldist rahulolu. Viimase uuringu põhjal on suurem osa inimesi on rahul oma leibkonna rahalise olukorraga ning arvab, et Eesti liigub õiges suunas. Valdav enamus vastajatest arvab, et Eestis on hea elada.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi väärtushinnangute uuringu põhieesmärk on kaardistada iga-aastaselt valijaskonna maailmavaatelised hoiakud. See võimaldab pidevalt jälgida trende, mis võiks mõjutada Eesti poliitilist maastikku. Samas lisaks ideoloogilisi positsioone mõõtvatele küsimustele palutakse inimestel alati paari küsimusega anda üldisem hinnang elule Eestis.

Isikliku majandusliku olukorra kohta küsiti inimestelt: «Kui rahul te üldiselt olete oma leibkonna praeguse rahalise olukorraga?» 63 protsenti küsitletutest vastas «Olen täiesti rahul» või «Pigem olen rahul», 37 protsenti vastas «Pigem ei ole rahul» või «Üldse ei ole rahul» ning 1 protsent ütles «Ei oska öelda».

Eesti olukorda üldiselt paluti hinnata järgmise küsimuse abil: «Kas Eesti liigub Teie arvates õiges või vales suunas?» 55 protsenti küsitletutest vastas «Õiges suunas» või «Pigem õiges suunas», 28% «Vales suunas» või «Pigem vales suunas» ning 17 protsenti «Ei oska öelda».

Rahulolu eluga Eestis näitab veel järgmine küsimus: «Kas teie arvates on Eestis hea elada?» 89 protsenti küsitletutest vastas sellele «Jah» või «Pigem jah», 9 protsenti «Pigem ei» või «Ei» ning 2 protsenti «Ei oska öelda».

Lisaks sellele, et valdavalt ollakse eluga Eestis rahul, tunneb suurem osa inimesi ka uhkust selle üle, et nad on Eesti Vabariigi kodanikud. 81 protsenti on väga uhked või küllaltki uhked, 17 protsenti on selle üle mitte eriti uhked või üldse ei ole uhked ning 2 protsenti ei oska öelda.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles