Teadusuuring: seksism vohab, sest feministid eelistavad seksistlikke mehi!

Naine
Copy
Foto: Shutterstock

Pole midagi parata - meile meeldivad pahad poisid. Vähemalt kinnitavad seda kõikvõimalikud seksikolumnid ja pilalood. Toredad ja lugupidavad poisid paigutame aga sõbratsooni. Niiviisi tekivad isehakanud ärid, kus mehed õpetavad teistele meestele, kuidas ise hakata selliseks mehiseks isaseks, kes naise südame võita oskab, ning samal ajal koonduvad kõik sõbratsooni-kutid anonüümsetesse netifoorumitesse, kus sõimatakse ja tehakse maha naisi, kes eelistavad alfaisaseid toredatele poistele nagu need samad netiõiendajad.

Nii võtab tekkinud suhtemaailma kokku kliiniline psühholoog David J. Ley, kes kirjutab väljaandes Psychology Today, et feminismi levikust hoolimata jäetakse siiski varumängija pingile kõik need mehed, kes usuvad nendesse samadesse põhimõtetesse ja väärtustesse, mida naised iseseisvuse ja võrdsuse nimel nõuavad.

Kõva häälega rääkides peetakse selliseid naisi muidugi teiste naiste reeturiteks. Arvatakse, et nad lasknud šovinismil ja misogüünial endale nii pähe istuda, et enam ei teagi, kuidas üks normaalne mees naist kohtlema peaks, või siis on nad raudselt naiivsed ja rumalad. Mõne teooria kohaselt valivad naised neid pahasid poisse ka sellepärast, et kaitsta end veel pahemate ja lausa pahatahtlike meeste eest.

Ka teadusuuringud kinnitavad, et seksistlikud mehed tunduvad naistele tõepoolest palju atraktiivsematena. Evolutsioonibioloogia seisukohast eelistavadki naised maskuliinsemate omadustega mehi. 

Teadlased Pelin Gul ja Tom R. Kupfer, võttes selle teooria aluseks, korraldasid naiste seas uuringu, mille eesmärk oli kas kinnitada või ümber lükata väidet, et naised eelistavad seksistlikke mehi, kuid oma uuringus keskendus teadlased hoopis niinimetatud heatahtlikule seksismile.

Heatahtlik seksism ei ole vaenulik ja misogüünne. Sellist laadi seksismi põhimõtted on:

  • Naised tuleks «pjedestaalile» tõsta
  • Naisi tuleks hoida ja kaitsta
  • Mehed peaksid naise nimel olema valmis ohvreid tooma
  • Naised on puhtamate väärtushinnangutega kui mehed
  • Naised on meestega võrreldes palju rafineeritumad

Kuigi need põhimõtted kõlavad väga kaunilt ja isegi romantiliselt, on varasemad uuringud tõestanud, et naised, kes nendesse mõtetesse usuvad, ei huvitu tegelikult naiste valikuvabadustest ega iseseisvusest ning see omakorda mõjutab teiste naiste toetust võrdõiguslikkusele. 

Gul ja Kupfer korraldasid mitmeid katseid, et aru saada, miks selliseid põhimõtteid toetav mees on naiste jaoks ligitõmbavam. Selgus, et naiste meelest on sellised mehed ka kaitsvamad ning suhtealtimad. Ometi selgus ka vastuolu: kuigi naised pidasid neid mehi atraktiivseteks, arvasid nad samal ajal, et nende meeste käitumine võib muutuda üleolevaks ning naise valikuid piirama hakata.

Gul ja Kupfer korraldasid mitu katset erinevate valimite ja meetoditega. Selgus, et mehed, keda isegi ei vaadatud kui potentsiaalset partnerit, olid naiste jaoks ikkagi atraktiivsemad, kui neil oli seksistlikke jooni. Sama tulemus ilmnes naistel, kes ise kirjeldasid end rohkem või vähem feministidena.

Ühe katse käigus vaadeldi, kas naised hindavad seksistlikke mehi kõrgemalt ka olukorras, kus ülejäänud meestevalik on vaenulikum ja ohtlikum. Tuli aga välja, et vajadus turvatunde ja kaitse ega selle vajaduse puudumine ei kõigutanud seksistlike meeste atraktiivsust üldse.

Seega tuleb nende uuringust välja, et seksismi ja misogüünia vohamine ei ole ainult meeste õlgadel. Oma osa on ka naistel. Küll aga tasub ära mainida, et seksism ja misogüünia ei ole sünonüümid. Misogüünia kaldub pigem naiste kontrollimise poole ning seksism on ideoloogia, mis selgitab, miks naisi teistmoodi koheldakse.

Naised, kellele meeldivad seksistlikuna tajutud mehed, ei ole feministide reeturid. Samuti pole nad naiivitarid, kes ei jaga elust matsu. Nad on lihtsalt naised, kes teevad ratsionaalse valiku ning aktsepteerivad vahetuskaupa. Nende jaoks on olulisem mees, kes neile pühendub ja nende nimel ohvreid toob, kui keegi, kes toetab kahe käe ja jalaga nende iseseisvust.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles