Sedalaadi suhtetüübil on kõige rohkem lootust püsima jääda ja altari ette jõuda

Naine
Copy
Foto: Artem Beliaikin @belart84 / Pexels

Uurijad liigitasid suhted nelja tüüpi, millest vaid ühte ootab tõenäoliselt pikk ja õnnelik tulevik. 

Kas paaridel on ühist tulevikku, oleneb eelkõige sellest, kuidas partnerid omavahel suhtlevad. Uurijad analüüsisid 376 abielus mitteolevat paari vanuses 20 kuni 30 eluaastat ning jaotasid nende suhted nelja eri tüüpi. Üks neist on ümbruskonnale küll eriti väsitav, ometi on just sellel paaril kõige suurem tõenäosus püsivalt ja õnnelikult koos olla. 

1. Draamapaar

34 protsenti osavõtnud paaridest kuulus sellesse liigitusse. Taolises  suhtes kogetakse rikkalikult turbulentse. Tihti läheb kõik hästi ja sama tihti jälle mitte. Silmatorkav on sealjuures, et partnerid veedavad pigem vähem aega koos. 

2. Riiupaar

Riiupaaril, mida uurijad nimetasid ka «konfliktidega laetuks», on üle keskmise tihti riid majas. Omavahelised sõnasõjad kuuluvad vaata et päevakorda. 12 protsenti osavõtnutest sorditi sellesse kategooriasse. Hoolimata pidevatest tülidest on see paar siiski stabiilsem kui draamapaar. 

3. Seltsiv paar

See «sotsiaalselt seotud» paar, nagu uurijad neid nimetavad, veedab palju aega küll koos, kuid lävib väga sagedasti ka teiste inimestega nagu kolleegid või sõbrad. 19 protsenti uuringus osalenutest kuulusid just sellesse gruppi. 

4. Enesele fikseerunud paar

«Partnerile fokusseerituks» nimetasid uurijad 30 protsenti paaridest. Selle suhtetüübi juures on partner absoluutne number üks! See võib olla ümbruskonnale, näiteks sõpradele või sugulastele osaliselt küll tüütu või isegi vihale ajada, ometi teeb see suhtele head. 

Foto: Pexels

Uurijad vaatlesid, millised neist neljast suhtetüübist liiguvad kõige suurema tõenäosusega abielu poole. Üheksa kuu jooksul tähendati üles nii tüliõunad kui küsitleti osalisi nende abielumõtete kohta.

Uuringust selgus, et draamapaariks liigitatud paaridel oli kõige väiksem tõenäosus ühisele tulevikule, pulmadest rääkimata.  Ka konfliktidega laetud suhetel polnud suurt midagi roosilist ette näidata: partnerite valmidus abieluks kahanes ajaga üha rohkem. 

Paremuselt teine lootus püsivale õnnele on seltsival paaril. Paljude sotsiaalsete suhete tõttu ei ole nad partnerist sõltuvad. Neid mõjutatakse küll tugevasti mitmelt poolt, aga nende suhtumine partnerisse ja eelkõige abielusse sellest ei muutu. 

Suurim tõenäosus ühel päeval altari ees seista on partnerile fokusseeritud paaridel. Uuringu kohaselt torkas selle suhtetüübi puhul silma eelkõige positiivne käitumine partneri suhtes. Sest, nagu järeldati ka uuringus, otsustab eelkõige mõlema kaaslase pühendumus teineteisele, kas  kahe inimese vahel õitseb õnn või ootab pikk orjapõli.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles