On hämmastav, kuidas midagi nii lihtsat nagu inimeste kokku tulemine ja oma südame jagamine võib muuta iseenda ja ümbritseva reaalsuse tunnetust nii võimsalt. See on tervendav ja elluäratav, eriti ajastul, mil tavainimese elu on üha rohkem robotiseeritud. 

Viimase kümne aastaga on saanud enesearengu ja oma vaimsusega tegelevate inimeste maailmas üha olulisemaks südameringid - sinna alla kuuluvad nii naiste-, meeste- kui ka ühisringid, mis võivad omada kindlat teemat või taotlust, aga olla ka lihtsalt juturingid, kus tuleb esile täpselt see, mis kellegi jaoks oluline ja mida ta soovib väljendada.

Sellised jagamisringid pärinevad põlisrahvaste vanadest kultuuridest ning olid põlisameeriklaste seas äärmiselt olulisel kohal. Niimoodi võeti vastu tähtsaid otsuseid ja jagati infot. Nagu nimigi ütleb, istuti siis tavaliselt ringis maas ja järjest käest kätte käis jutupulk, mis julgustas ringisolijaid end ausalt väljendama ning puhtalt südamest rääkima. Rääkis see, kelle käes jutupulk parajasti oli, ning teised kõik kuulasid. Jutupulk sümboliseerib, et iga ringisolija mõtteid ja lugusid austatakse.